Dispenser

Dispenser


Du loggar in via ditt anmälnings ID och går vidare till din bokning via

Redigera din ansökan


Skall alltid sökas via www.irstablixten.se och skall vara inlämnad senast den 1.3 2018.

Dispenser som inte söks via www.irstablixten.se eller som inlämnas efter den 1.3 2018 kommer inte att behandlas.

Åldersdispenser godkända av respektive distriktsförbund gäller ej utan en ny ansökan måste alltid göras.

Kommentarer