Dispenser

Dispenser skall alltid sökas via lagets anmälningssida på irstablixten.se.
Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 mars 2021 och görs genom att man anmäler spelarna på sin anmälningssida. Samtliga spelare i laget skall anmälas innan ansökan behandlas.


Dispenser som inte söks via irstablixten.se eller som inlämnas efter den 1 mars 2021 kommer inte att behandlas.

Har du frågor gällande dispenser, kontakta spelprogram@irstablixten.se.

Åldersdispenser godkända av respektive distriktsförbund gäller ej utan en separat ansökan för Irstablixten måste alltid göras.

Kommentarer