Anmälan till 2021 är öppnad

Vi öppnar nu anmälningsfunktionen till Irstablixten 2021. Ingen vet idag om det i april kommer att finnas förutsättningar för att genomföra en turnering men med omtanke om alla våra trogna gäster och Irstablixtens långa historik har vi dragit igång planeringen av Irstablixten 2021 och hoppas på det bästa.

Ingen tror dock att pandemin kommer att vara över i april så vår plan är att genomföra en turnering med flera begränsningar. I inbjudningsfoldern som återfinns under menyn "Covid-19" ovan beskriver vi de förutsättningar vi tänker oss i dagsläget men vi vill betona att förutsättningarna kan förändras och att vi med kort varsel kan behöva göra förändringar i villkoren. Om vi behöver ställa in kommer vi dock att betala tillbaka samtliga ev. inbetalda avgifter.

Anmälningsavgift behöver inte betalas i samband med anmälan men dock senast 2021-02-01 då vi stänger anmälan. Vi håller för närvarande på att titta på logi- och bespisningslösningar och kommer därefter att gå ut med de alternativ vi kan erbjuda samt kostnaderna för dessa. Vi håller därför tills vidare bokningen av deltagarkort stängd och återkommer så snart vi kan med mer information.

Med hopp om goda turneringsförutsättningar
Irstablixten 2021

Kommentarer