Förläggningsfördelningen publicerad

Skrivet 06 mars 2020 15:55

Förläggningsfördelningen är nu klar och publicerad i lagens respektives lagkonton.

Nästa nyhet: Info ang Coronviruset

Skrivet 02 mars 2020 12:11
Med anledning av Coronaviruset, eller Covid 19, har Irstablixten varit i kontakt med ansvarig smittskyddsläkare i Landstinget Västmanland för att säkerställa att vi följer de krav och rekommendationer som utfärdas angående nämnda virus. Vi bevakar och följer också de riktlinjer/rekommendationer som utfärdas av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt Folkhälsomyndigheten. I korth... Läs mer

Kommentarer