Förläggning

Deltagarkorten måste utkvitteras av ansvarig ledare innan lagets första match. Detta sker på tävlingsexpeditionen i Bombardier Arena.

Sovsäck och luftmadrass medtages. Minst en ledare skall bo tillsammans med laget i varje rum. Gästande förening är ekonomiskt ansvarig för eventuella skador förorsakade av medlemmarna.

OBS! Brandmyndigheterna i Västerås har av brandskyddsskäl mycket strikta regler för hur många personer som får bo i ett rum.
Var därför noga med att i förväg kontakta Irstablixten om ni vill utöka antalet deltagare i ett lag. Vi kan inte garantera att efteranmälda deltagare får plats i lagets förläggning men gör givetvis vårt bästa för att lösa det. Vi har dock ingen möjlighet att överskrida det antal personer/rum som brandskyddsmyndigheten beslutat.

Förläggningslokalerna öppnas fredag kväll kl. 17.30 och skall vara utrymda senast söndag kl. 15.00. Då skall lokalerna vara städade och återställda i ursprungligt skick. Vid utcheckning, kontakta vår förläggningschef på respektive förläggning för att tillsammans kontrollera att salen/salarna är i tillfredsställande skick.

Med respekt för att många lag har tidiga matchtider skall det vara tyst kl. 23.00 i förläggningen. Förläggningslokalerna stängs fredag och lördag kl. 24.00.

Kommentarer