Återbetalning nr 2 är genomförd

Skrivet 23 juni 2020 10:25
Ändrad 23 juni 2020 10:47
Vi har nu genomfört återbetalning nr 2 av avgifterna för deltagarkorten 2020. Det innebär att samtliga lag i den här omgången har fått tillbaka minst 50% av kvarstående avgifter, och totalt minst 2/3 av deltagaravgifterna. Vi återkommer angående utbetalningen av resterande avgifter.

Irstablixten önskar alla en trevlig sommar trots de speciella omständigheterna.

Nästa nyhet: Återbetalning av deltagaravgifterna

Skrivet 29 maj 2020 09:35
Irstablixten genomförde under april en första delåterbetalning av avgifterna för deltagarkorten till de lag som betalt sina deltagaravgifter då vi tvingades ställa in årets turnering. Samtliga kontaktmän och ledare för dessa lag har också under maj fått ett mail med information om våra planer för fortsatta återbetalningar. Läs mer

Kommentarer