Sovsäck och luftmadrass medtages. Minst en ledare skall bo tillsammans med laget i varje rum. Gästande förening är ekonomiskt ansvarig för eventuella skador förorsakade av medlemmarna.

OBS! Brandmyndigheterna i Västerås har av brandskyddsskäl mycket strikta regler för hur många personer som får bo i ett rum.
Var därför noga med att i förväg kontakta Irstablixten om ni vill utöka antalet deltagare i ett lag. Vi kan inte garantera att efteranmälda deltagare får plats i lagets förläggning men gör givetvis vårt bästa för att lösa det.

Förläggningslokalerna öppnas fredag kväll kl. 16.00 och skall vara utrymda senast söndag kl. 15.00. Då skall lokalerna vara städade och återställda i ursprungligt skick. Vid utcheckning, kontakta förläggningschefen på respektive förläggning för att tillsammans kontrollera att salen/salarna är i tillfredsställande skick.

Med respekt för att många lag har tidiga matchtider skall det vara tyst kl. 23.00 i förläggningen. Förläggningslokalerna stängs fredag och lördag kl. 24.00.