Info ang Coronviruset

Skrivet 02 mars 2020 12:11

Med anledning av Coronaviruset, eller Covid 19, har Irstablixten varit i kontakt med ansvarig smittskyddsläkare i Landstinget Västmanland för att säkerställa att vi följer de krav och rekommendationer som utfärdas angående nämnda virus.

Vi bevakar och följer också de riktlinjer/rekommendationer som utfärdas av MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) samt Folkhälsomyndigheten.

I korthet så finns det restriktioner kring de personer som varit på resa i Kina, Iran samt i de norra delarna av Italien. För andra personer finns i dagsläget inga restriktioner utan Folkhälsomyndigheten rekommenderar skolor och andra institutioner att hålla öppet som vanligt.

Irstablixten kommer att följa utvecklingen noggrant och vi kommer att fortlöpande ge information här på vår webbsida.

Nästa nyhet: Irstablixtdiscot

Skrivet 12 februari 2020 16:03
Irstablixtdisco lördag 4 april kl. 19.00 -22.00 Vi är glada att kunna meddela att årets artist blir Hanna Ferm. Hanna kommer att uppträda ca 20.00 och vi tror att detta kommer att bli ytterligare ett kul minne för alla Irstablixtdeltagare. Välkomna! Läs mer

Kommentarer