Ny återbetalning av deltagaravgifter

Skrivet 31 augusti 2020 20:47
Ändrad 31 augusti 2020 20:49
Vi kommer, med början 1 september, att göra ytterligare en delåterbetalning av deltagaravgifterna för Irstablixten 2020. Tyvärr medger inte föreningens likviditet att vi återbetalar hela den resterande fordran nu utan vi kommer den här gången att betala tillbaka minst hälften av den återstående fordran respektive lag har.

Det innebär att samtliga lag efter det fått tillbaka minst 5/6 av de inbetalade deltagaravgifterna. Vi kommer att göra rätt för oss även med den återstående fordran men ber att få återkomma om det senare.

Nästa nyhet: Återbetalning nr 2 är genomförd

Skrivet 23 juni 2020 10:25
Vi har nu genomfört återbetalning nr 2 av avgifterna för deltagarkorten 2020. Det innebär att samtliga lag i den här omgången har fått tillbaka minst 50% av kvarstående avgifter, och totalt minst 2/3 av deltagaravgifterna. Vi återkommer angående utbetalningen av resterande avgifter. Irstablixten önskar alla en trevlig sommar trots de speciella omständigheterna. Läs mer

Kommentarer