Allergivarning


OBS ! Förbud mot nötter och jordnötter under Irstablixten !!!


P.g.a. allvarliga luftburna allergier är det absolut förbjudet att föra in nötter och/eller jordnötter i alla lokaler som används under Irstablixten. Detta gäller även nötter och jordnötter i snacks, choklad, fikabröd, müsli med mera.

Flera deltagare i turneringen lider av luftburen allergi och det kan vara förenat med livsfara att bryta mot förbudet.

Vi får ibland frågor om varför vi tillåter försäljning av mandlar i ABB Syd. Vi har kontrollerat detta och mandlar är en stenfrukt som inte framkallar en allergisk reaktion hos nötallergiker.


Tack för visad hänsyn!

Kommentarer