You are viewing the results for IrstaBlixten 2018. View the current results for IrstaBlixten 2023 here.

Statistics

Category statistics

Category Pelaajat * Games Played Left Goals Goals per game Nations
Pojkar 08 135 43 43 0 1265 29.41 Sweden
Pojkar 07 278 67 67 0 1000 14.92 Finland Sweden
Pojkar 06 460 107 107 0 1766 16.5 Finland Sweden
Pojkar 05 479 108 108 0 2673 24.75 Finland Sweden
Pojkar 04 380 78 78 0 2042 26.17 Finland Sweden
Pojkar 03 318 68 68 0 1639 24.1 Finland Sweden
Pojkar 01/02 184 38 38 0 879 23.13 Finland Sweden
Flickor 08 160 58 58 0 1445 24.91 Sweden
Flickor 07 452 98 98 0 1380 14.08 Finland Sweden
Flickor 06 583 128 128 0 1875 14.64 Finland Sweden
Flickor 05 639 138 138 0 2847 20.63 Finland Sweden
Flickor 04 442 103 103 0 2106 20.44 Finland Sweden
Flickor 03 381 73 73 0 1566 21.45 Finland Sweden
Flickor 01/02 274 58 58 0 1167 20.12 Sweden
  * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större