Deltagarkort

Samtliga spelare och ledare ska inneha något av nedanstående deltagarkort för att få delta i Irstablixten.

Deltagarkorten utkvitteras av ansvarig ledare på tävlingsexpeditionen i Västerås Arena innan lagets första match. De ska vara bokade senast 1 mars och betalas senast 11 mars 2021, efter eventuellt definitivt beslut om genomförande. Vi ska alltså kunna se inbetalningen på vårt konto senast 12-13 mars. Extra viktigt i år att betalning sker i tid eftersom vi under rådande omständigheter har mycket kort tid mellan sista betalningsdag och turnering. Lag som inte betalar deltagaravgiften i tid löper stor risk att strykas från deltagande och det räknas i så fall som egen avbokning, dvs vi behåller anmälningsavgiften.

Avbokningar
För deltagarkort som avbokas efter den 11 mars 2021 tar Irstablixten ut en administrationsavgift. Se under pris nedan för information om avgiftens storlek.

Vid avbokningar efter 2 april behålls hela avgiften.

Vid avbokning p.g.a skada eller sjukdom återbetalas alltid hela avgiften mot uppvisande av läkarintyg. I vissa fall kan dock en avbokningsavgift behöva tas ut vid hotellboende.

Återbetalning kommer att göras efter turneringen, inte vid incheckningen.

Pris
Nedanstående priser och omfattning gäller för endagsturneringen 2021. Kryssen i kolumnerna anger vad som ingår i respektive kort.
       
KorttypAB 3)BE 3)CDE
Pris1)  1300    1900    300  1)    120  
Förhöjt pris 2)
--- -
Behålls vid avbokning efter 11 mars 2021
 500500 200 60
Fria transporter med Irstablixtens bussar------
Fri entré disco------
2 måltider (lunch+middag)-XXX  
1 frukost-XX   
Logi i hårdförläggning (skola) 2 nätter-     
Logi i 2-4 bäddsrum, hotell 1 natt X    
Logi i enkelrum, hotell 1 natt  X   


1) Erbjuds inte 2021.
2) Inget förhöjt pris vid sen betalning men laget riskerar att uteslutas.
3) Hotell gäller en natt. Två kan i mån av plats erbjdas mot tillägg.


Kommentarer