Dispenser

Dispenser skall alltid sökas via lagets anmälningssida på irstablixten.se.
Ansökan skall vara inlämnad senast den 1.3 2020.


Dispenser som inte söks via irstablixten.se eller som inlämnas efter den 1.3 20120 kommer inte att behandlas.

Har du frågor gällande dispenser, kontakta spelprogram@irstablixten.se.

Åldersdispenser godkända av respektive distriktsförbund gäller ej utan en separat ansökan för Irstablixten måste alltid göras.

Kommentarer