Disko

Välkomna till Irstablixtens disko i Västerås Arena A lördag den 10 april kl. 19:00-22:00.

Endast för innehavare av Irsta Blixtens deltagarkort A-D.

Artistuppträdande c:a 20:00.

Kommentarer