Transport med Irstablixtens Cupbussar

ingår fr.o.m. 2023  intei deltagarkorten men kan bokas som ett tillägg till samtliga deltagarkort. Tillägget kostar 160 kr/person.

Transport till/från Västerås C

Transport från Västerås Central  till logi alternativt matcharena eller tävlingsexpedition, och omvänt, ingår i tillägget "transport med Irstablixtens cupbussar". Transporten bokas via transportbeställningsfunktionen på lagkontot.

Transport till/från flyg och färja

För lag som kommer med flyg till Arlanda eller med båt till Stockholm erbjuder vi, i samarbete med Axelssons buss, transport från Viking Line terminalen, Silja terminalen och Arlanda flygplats.

Förfrågningar kring dessa transporter görs till buss@axbuss.se  eller 021 - 14 42 42

  • Betalning görs direkt till bussbolaget.
  • Bokning av platser sker via buss@axbuss.se eller 021- 14 42 42. Uppge föreningens namn, antalet personer, ankomstplats, ankomsttid och önskad avgång från Västerås mot Stockholm på söndagen.
  • Flera lag kan få åka tillsammans. Retur på söndag anpassas till respektive lags avgångar med båt eller flyg.
  • Under turneringen nås transportfunktionen på tel 070-974 62 32