Handla med utländsk valuta!

Under IrstaBlixten är det möjligt att handla med utländsk valuta i våra kiosker. Nedanstående växlingskurs gäller:

1 EUR = 11 SEK

1 NOK = 1 SEK