Information om sändningarna från IrstaBlixten!

Vi är medvetna om att sändningarna från IrstaBlixten har skapat missnöje. SolidSport står som producent och ansvarig för produktionen. Frågor och synpunkter har de bett oss hänvisa till support@solidsport.com.