Nu börjar vi planera för Irstablixten 2021

Vi fick ju snöpligt nog tyvärr ställa in Irstablixten 2020. Men vi har nu börjat planera inför Irstablixten 2021, den 9-11 april.

Vi är väl medvetna om att ingen idag vet hur pandemiläget ser ut i april men vi hoppas och tror att det då kommer att gå att genomföra en turnering och arbetar därför nu med det målet.

För att underlätta för intresserade lag gör vi tillfälligt lite ändringar, mot tidigare år, i datum och rutiner för anmälan:
  • Anmälningstiden senareläggs något och kommer nu att vara öppen 201101 - 210201.
  • Anmälningsavgiften behöver inte betalas in i samband med anmälan men dock senast 210201. Skulle en klass bli fulltecknad är det betalningsdatum som avgör lagens turordning.
  • Vi anpassar storleken på de olika klasserna enligt efterfrågan och hoppas därmed att inte behöva sätta några lag på reservlista.
  • Tvingas vi att ställa in även 2021 (hemska tanke) så kommer vi att återbetala samtliga inbetalda avgifter, både anmälningsavgifter och deltagaravgifter.

Vi kommer löpande att lägga ut mer information här på vår webbsida allteftersom planeringen fortskrider, så håll ögonen öppna. För eventuella frågor, se under menyn Kontakt.

Kommentarer