Disko

Välkommen till Irsta Blixtens disko i Bombardier Arena A lördag den 8/4 kl. 19:00-23:00.

Endast för innehavare av Irsta Blixtens deltagarkort A-D.

Kommentarer