1 oktober 2023

Anmälan öppnar

1 februari

Sista dag för anmälan och betalning av anmälningsavgift

17 februari

Preliminär lottning publicerad

28 februari

Preliminärt spelschema publicerat

1 mars

Sista dag för bokning och betalning av deltagarkort samt busstransport

1 mars

Sista dag för anmälan av ledare

22 mars

Preliminär logifördelning publicerad

22 mars

Sista dag för att söka dispens för överårig  

22 mars

Sista dag för beställning av specialmat

22 mars

Sista dag för bokning av transfer till/från Västerås C

29 mars

Sista dag för att anmäla spelarlista

29 mars

Cupbussarnas linjer och tider publiceras

5 april kl 17.00

Irstablixten börjar