Dispenser

Dispenser skall alltid sökas via lagets anmälningssida på irstablixten.se.
Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 mars 2021 och görs genom att man anmäler spelarna på sin anmälningssida. Samtliga spelare i laget skall anmälas innan ansökan behandlas.


Dispenser som inte söks via irstablixten.se eller som inlämnas efter den 1 mars 2021 kommer inte att behandlas.

Har du frågor gällande dispenser, kontakta spelprogram@irstablixten.se.

Generella dispenser, (se Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom stycke 3:6) gäller i Irstablixten. Även särskilda dispenser utfärdade av respektive distriktsförbund kan under vissa omständigheter godkännas i Irstablixten.

För både generella och särskilda dispenser gäller att en kopia på dispensen från distriktsförbundet ska mailas in till spelprogram@irstablixten.se i samband med att ansökan görs på lagets anmälningssida på irstablixten.se. Saknas kopia kan tävlingsjuryn komma att neka dispens.

För beviljade dispenser gäller att maximalt två överåriga spelare, inklusive målvakt, får delta i spelet samtidigt.

Kommentarer