Dispenser skall alltid sökas via lagets anmälningssida på irstablixten.se .
Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 mars 2023 och görs genom att man anmäler spelarna på sin anmälningssida. Samtliga spelare i laget skall anmälas innan ansökan behandlas.

Dispenser som inte söks via irstablixten.se eller som inlämnas efter den 1 mars 2023 riskerar att inte behandlas.

Har du frågor gällande dispenser, kontakta dispens@irstablixten.se .

Generella dispenser, (se Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom stycke 3:6) gäller i Irstablixten men ansökan ska alltid göras så att dispensen registreras. Även särskilda dispenser utfärdade av respektive distriktsförbund kan under vissa omständigheter godkännas i Irstablixten.

För beviljade dispenser gäller att maximalt två överåriga spelare, inklusive målvakt, får delta i spelet samtidigt.