Dispenser

Dispenser skall alltid sökas via irstablixten.se och ansökan skall vara inlämnad senast den 1.3 2019.

Logga in på din anmälan på irstablixten.se och välj Redigera din ansökan.

Dispenser som inte söks via irstablixten.se eller som inlämnas efter den 1.3 2019 kommer inte att behandlas.

Har du frågor gällande dispenser, kontakta spelprogram@irstablixten.se.

Åldersdispenser godkända av respektive distriktsförbund gäller ej utan en ny ansökan måste alltid göras.

Kommentarer