Dispenser

Du loggar in via ditt anmälnings ID och går vidare till din bokning via
Redigera din ansökan.

Dispenser skall alltid sökas via www.irstablixten.se och ansökan skall vara inlämnad senast den 1.3 2018.

Dispenser som inte söks via www.irstablixten.se eller som inlämnas efter den 1.3 2018 kommer inte att behandlas.

Har du frågor gällande dispenser, kontakta spelprogram@irstablixten.se.

Åldersdispenser godkända av respektive distriktsförbund gäller ej utan en ny ansökan måste alltid göras.

Kommentarer